Modlitba brata Aloisa po tragických udalostiach v Paríži

Dozvediac sa o hrozných udalostiach v Paríži v noci z 13. na 14. novembra, ku ktorým došlo krátko po tých v Bejrúte, brat Alois chcel zveriť do Božej útechy obete a ich blízkych v smútku. Tu sú slová, ktoré prečítal počas poludňajšej modlitby:

Večný Bože, v našich skutkoch a v našich myšlienkach sa chceme opierať o teba, prameň našej nádeje. Zverujeme ti obete útokov v Paríži a v Bejrúte, ich rodiny a blízkych v žiali. Spolu s veriacimi všetkých horizontov, voláme k tebe a prosíme ťa: príď tvoj pokoj na našu zem.

Za obete atentátov v Paríži a Bejrúte a ich rodiny sa modlilo tiež v úmysloch sobotnej večernej modlitby.

Brat Alois napísal správy viacerým moslimským priateľom v niekoľkých francúzskych mestách.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article19829.html - 25 September 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France