Brolio Alois malda po tragiškų įvykių Paryžiuje

Sužinojęs apie baisius įvykius, kurie įvyko naktį iš lapkričio 13 d. į 14 d. Paryžiuje, t.y. netrukus po sprogdinimų Libano sostinėje Beirute, brolis Alois norėjo pavesti Dievo užuojautą aukoms ir jų gedintiems artimiesiems. Per vidurdienio pamaldas jis meldėsi šiais žodžiais:

Amžinasis Dieve, norėtume, kad mūsų veiksmai ir mintys remtųsi Tavo buvimu, nes jame yra mūsų vilties šaltinis. Pavedame Tau išpuolių Paryžiuje ir Beirute aukas, jų šeimas ir gedinčius artimuosius. Su skirtingų akiračių tikinčiaisiais tariame Tavo Vardą ir meldžiame: te ateina Tavo ramybė į mūsų žemę.

Nukentėjusieji nuo išpuolių Paryžiuje ir Beirute, taip pat jų šeimos, buvo paminėti ir per šeštadienio vakaro pamaldas.

Be to, brolis Alois parašė laišką keletui draugų musulmonų, gyvenančių skirtinguose Prancūzijos miestuose.

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article19843.html - 26 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France