Rok milosrdenstva

Modliť sa s Taizé v Ríme počas pôstu

Počas tohtoročného pôstu, od 11. februára do 19. marca bude pri príležitosti Svätého roku milosrdenstva niekoľko bratov komunity pripravovať v Ríme rozjímavé modlitby s piesňami z Taizé. Modlitby sa budú konať dvakrát denne o 12h a o 17h, každý deň okrem nedele v kostole San Giovanni Battista dei Fiorentini (Piazza dell’Oro 1, zastávka autobusu 64, hneď pred mostom Vittorio Emanuele II).

Je to jeden z troch chrámov, ktoré boli vybrané organizátormi Svätého roku ako prípravné kostoly pre pútnikov, skupiny či individuálnych putujúcich, ako zastávka pred zavŕšením púte k Svätej bráne Baziliky sv.Petra. Bazilika San Giovanni Battista dei Fiorentini leží takmer na brehu Tiberu [http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/en/news/evidenza/2015-10-26-pcpne.html], celkom pri Via della Conciliazione, ktorá vedie k Bazilike svätého Petra. .

Všetci, ktorí v tomto čase budú v Ríme a radi by sa modlili spolu s bratmi, sú vítaní!


PDF - 2.8 Mb


Kontakt
Taizé à Rome, od 11/02 do 19/03
(+39) 06 679 50 63 ou (+39) 334 970 6212

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article20136.html - 25 January 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France