Spotkanie Papieża Franciszka i Patriarchy Cyryla

Modlitwa brata Aloisa

Zaraz po ogłoszeniu przez Kościół katolicki i rosyjski Kościół prawosławny spotkania Papieża Franciszka i Patriarchy Cyryla 12 lutego na Kubie, brat Alois napisał modlitwę.
Bądź pochwalony, Jezu Chryste, za komunię, którą jest Twój Kościół. Ty nas gromadzisz ponad wszelkimi granicami. Powierzamy Ci bliskie już, a tak długo oczekiwane, spotkanie między Papieżem Franciszkiem i Patriarchą Cyrylem na Kubie. Niech Duch Święty ich wspiera i dodaje im odwagi. Zachowaj nas w miłości i spraw, abyśmy byli twórcami pokoju w ludzkiej rodzinie.

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article20230.html - 30 October 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France