Stretnutie pápeža Františka a patriarchu Kirilla

Modlitba brata Aloisa

Potom, čo Katolícka Cirkev a Ruská pravoslávna Cirkev vyhlásili správu o stretnutí pápeža Františka s patriarchom Kirillom 12. februára na Kube, brat Alois napísala túto modlitbu.
Zvelebený buď, Ježišu Kriste, za spoločenstvo tvojej Cirkvi. Aj napriek všetkým hraniciam, ty nás zjednocuješ. Zverujeme ti tak dlho očakávané stretnutie na Kube medzi pápežom Františkom a patriarchom Kirillom. Nech ich podporuje a povzbudzuje tvoj Svätý Duch. Zachovaj nás vo svojej láske a učiň nás tvorcami pokoja v ľudskej rodine.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article20256.html - 8 December 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France