Zahrada solidarity v Taizé

V posledních letech se při mezinárodních setkáních v Taizé i jinde snažíme prohlubovat hledání nových forem solidarity v dnešní společnosti. Jedním z jeho aspektů je také pozornost ke všemu stvoření. Bratr Alois napsal mladým lidem v jednom ze svých posledních Podnětů: „Země patří Bohu; lidé ji dostali jako dar. Byla nám svěřena nesmírná zodpovědnost: starat se o tuto planetu a neplýtvat jejími zdroji. Země je omezená a i lidé si musí své limity stanovit.“


Jedním z plodů těchto úvah – velmi skromným, ale konkrétním – bylo vytvoření „zahrady solidarity“ v Taizé.

Pod vedením jednoho bratra se zde po týdnech střídají mladí lidé v péči o tuto zahradu. Zelenina, kterou vypěstují, pak putuje do místních organizací, které ji rozdávají potřebným ve městech a vesnicích okolo Taizé.

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article20259.html - 30 November 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France