Záhrada solidarity v Taizé

V posledných rokoch na medzinárodných stretnutiach v Taizé ako aj inde vo svete rezonovala otázka, ako prehĺbiť hľadanie nových foriem solidarity v dnešnej spoločnosti. Naša pozornosť voči Stvorenstvu je jednou z nich. Ako to brat Alois napísal mladým v jednom z jeho nedávnych podnetov, "Zem patrí Bohu, ľudia ju dostávajú ako dar. Bola nám zverená obrovská zodpovednosť: starať sa o túto planétu, nemrhať jej zdrojmi. Zem je obmedzená a ľudia si tiež musia uvedomovať svoje limity." 


Ovocím tohto uvažovania, celkom pokorným ale konkrétnym, bolo aj vytvorenie "záhrady solidarity" v Taizé.

Mladí v spolupráci s jedným z bratov sa každý týždeň o spracovanie pôdy tejto záhradky striedajú. Pozbieraná zelenina je venovaná miestnym asociáciám, ktoré sa venujú solidarite, a tí zabezpečujú jej distribúciu v mestách a dedinách okolo Taizé.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article20342.html - 1 October 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France