Marec 2016

Pápež František prijal brata Aloisa

Photo © Osservatore Romano

Tento štvrtok 3. marca ráno prijal pápež František na súkromnej audiencii priora komunity z Taizé, brata Aloisa, ktorý v Ríme strávil niekoľko dní. Medzi témami, o ktorých sa rozprávali, boli prijímanie mladých v Taizé, medzinárodné stretnutia organizované komunitou, hľadanie spoločenstva medzi kresťanskými cirkvami.

V priebehu celého pôstu, v rámci jubilejného Roku milosrdenstva, bratia z Taizé pripravujú dve modlitby denne v kostole San Giovanni dei Fiorentini, ktorý je situovaný v blízkosti baziliky sv. Petra. V utorok 1. marca večer prednášal brat Alois na Univerzite Gregoriane v Ríme o "ceste spoločenstva, ktorú sleduje Taizé".


Okrem toho, v týchto dňoch sa vo viacerých európskych periodikách objavil článok brata Aloisa o otázkach prijímania utečencov a migrantov pod názvom: "Čeliac migrácii, prekonajme strach!" Jeho anglickú verziu si možno prečítať tu [https://www.churchtimes.co.uk/articles/2016/4-march/comment/opinion/replacing-fear-with-friendship]. V Francúzsku a v Belgicku bude publikovaný na budúci týždeň.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article20353.html - 1 March 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France