Skutok solidarity v Severnej Kóréi

Už 18 rokov posiela komunita Taizé prostredníctvom Operácie Nádej humanitárnu pomoc do Severnej Kórey, a to predovšetkým v zdravotníckej oblasti a tiež pre deti.

Pred niekoľkými týždňami prekročili štyri čínske kamióny severo-kórejskú hranicu, aby do krajiny priviezli 200 ton cementu určených na konštrukciu miestnej školy. desať kórejských kamiónov čakalo v pohraničnej obci na zásielku, ktorú potom dopravili do cieľovej stavby školy, 300 km smerom na juh krajiny. V tomto politicky a diplomaticky napätom období na kórejskom poloostrove vyjadruje takéto gesto solidarity túžbu po mieri a po zmierení.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article20481.html - 15 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France