Βουκουρέστι, Πάσχα 2016

Φωτογραφίες από το Προσκύνημα

Σε αυτή τη σελίδα δημοσιεύουμε φωτογραφίες από το Πασχαλινό Προσκύνημα στο Βουκουρέστι

Φωτογραφίες από Benedek Pozsgay

Printed from: http://www.taize.fr/el_article20539.html - 3 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France