Букурешт

Слике ходочашћа

Слике васкршњег ходочашћа у Букурешту.

Фотографије Бенедека Пошгаја

Printed from: https://www.taize.fr/sr_article20542.html - 2 March 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France