Siriečių šeima atvyko į Taizé

Keletą mėnesių Taizé bendruomenė glaudžiai bendradarbiavo su Prancūzijos valdžios institucijomis ir asociacija „Relief & Reconciliation for Syria“ (Pagalba ir taika Sirijai) siekdama priimti šeimą iš Sirijos. Balandžio 27 d. šeima su keturiais vaikais pagaliau atvyko į Taizé.

Juos pasitiko broliai ir savanoriai, o taip pat dvi Taizé jau gyvenančios arabiškai kalbančios šeimos - viena egiptiečio ir irakietės, o kita irakiečių šeima. Rytų krikščionys sveikinantys musulmonų šeimą - gražus vilties ženklas tragedijos, kuri šiandien išgyvenama Artimuosiuose Rytuose.


Nuotraukos autorė: Orsi Hardi. Nuotraukoje du vaikai, kurie į Taizé atvyko jau pernai.


Printed from: https://www.taize.fr/lt_article20552.html - 22 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France