SDM 2016

Modlitby so spevmi z Taizé v Krakove

Bratia z komunity Taizé budú v júli 2016 na Svetových dňoch mladých v Krakove. Brat Alois bude na SDM prítomný od 26. do 31. júla.
  • Od pondelka 25. do piatku 29. júla budú bratia v Krakove animovať modlitby so spevmi z Taizé v kostole Sv. Štefana (St. Szczepan), rue Henryk Sienkiewicz, 19 [https://www.google.fr/maps/place/Parafia+%C5%9Bw.+Szczepana+w+Krakowie/ v2a 50.065471,19.9088138,14z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x47165ba9b13e18ad:0xba9cfcfa15ea1261!2sHenryka+Sienkiewicza+19,+Krak%C3%B3w,+Poland!3b1!3m1!1s0x47165ba9b13e18ad:0x539fb3f3767af470].

Modlitby budú pripravené v týchto hodinách a dňoch:

  • pondelok 25.: 18:30, 20:00
  • utorok 26.: 10:00, 12:00, 14:00
  • streda 27.: 14:00, 16:00, 18:30, 20:00, 21:30
  • štvrtok 28. : 14:00, 20:00, 21:30
  • piatok 29.: 14:00, 20:00, 21:30
  • kostol Sv. Štefana bude v čase medzi jednotlivými modlitbami miestom ticha a príjmu. Bratia budú prítomní v kostole, aby mohli prijímať a počúvať mladých, ktorí budú mať záujem o osobný rozhovor.
  • V rámci programu predchádzajúcemu SDM, budú mladí prijatí aj v diecéze Bielsko-Żywiecka. Bratia pre nich pripravia modlitby tiež v Osvienčime.

Skupiny mladých z celej Európy sú vítané v Taizé, aby sa tu zastavili na etapu svojej púte pred alebo po Svetových dňoch.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article20580.html - 19 September 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France