24. septembra 2016

Stretnutie mladých v Pannonhalme (Maďarsko)

Na pozvanie pannonhalmského benediktínskeho opátstva pripravuje Komunita Taizé v spolupráci so susednými diecézami a dištriktmi stretnutie mladých vo veku 17 až 35 rokov.

Stretnutie je súčasťou osláv roku sv. Martina [http://szentmartonev.hu/].

Termín

24. septembra 2016, sobota
Príchod o 9-tej hodine, odchod po 19 hodine.
Pre pomocníkov a účastníkov prichádzajúcich z ďaleka je možné zabezpečiť ubytovanie.

Vek

Stretnutie je určené predovšetkým mladým vo veku 17 až 35 rokov.

Predbežný program

Biblický úvod, rozhovory v skupinkách, spoločné modlitby, workshopy.

Presný program, registrácia, kontakt

(v maďarčine)

http://szentmartonev.hu/event/taize/

Pre ďalšie informácie v slovenčine, môžete napísať na tento email.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article20849.html - 22 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France