Pielgrzymka Zaufania w Kotonu

Echa spotkania

Wspólnie poszukiwać dróg nadziei

Czwarty afrykański etap Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię animowany przez wspólnotę z Taizé odbył się w dniach 31 sierpnia – 4 września 2016 w Kotonu w Beninie. Przedstawiamy echa tego spotkania.

„Gdzie odbędzie się kolejny etap pielgrzymki? Chcę jechać, nawet gdyby to było na końcu świata!” To pytanie pojawiało się na ustach wielu osób w niedzielę 4 września na przystanku autobusowym przed szkołą im. Père Aupiais w Kotonu.

Na pięciodniowe spotkanie w stolicy Beninu przybyło 7,5 tysiąca osób trzydziestu pięciu narodowości. Oprócz Benińczyków, najliczniejsze grupy przybyły z Togo (800 osób), Nigerii (550 osób), Burkina Faso (163 osoby), Ghany (100 osób) oraz Wybrzeża Kości Słoniowej (46 osób). Zróżnicowanie językowe wymusiło używanie francuskiego, angielskiego i fon podczas spotkań tematycznych i forum. W czasie liturgii pieśni śpiewano również w językach joruba i mina.

Po początkowej ostrożności pierwszego dnia uczestnicy wdrożyli się w rytm spotkania: poranne spotkania w różnych dzielnicach miasta, popołudnie spędzane wspólnie. Podczas popołudniowej przerwy w ruch szły bębny i mnożyły się grupy tancerzy, by wyrazić radość i wdzięczność uczestników. To spotkanie, pierwsze zorganizowane w tym regionie, pokazało zdolność młodych do pokonywania granic krajowych, lingwistycznych, kulturalnych czy wyznaniowych i do osobistego zaangażowania na rzecz wprowadzania zaufania i pokoju.

W regionie, który boryka się z problemami ekonomicznymi, niestabilnością, rozlicznymi napięciami i kryzysami, temat „Wspólnie poszukiwać dróg nadziei” wyszedł na przeciw pragnieniom wielu młodych ludzi, by wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Mogli je pogłębić dzięki wspólnej modlitwie z rozważaniami brata Aloisa, dzięki wypowiedziom ekspertów i świadectwom na tematy związane z życiem i wiarą oraz gościnności okazanej uczestnikom przez rodziny i wspólnoty lokalne.

Przypominając pielgrzymom, że źródła nadziei należy szukać w Chrystusie, brat Alois mówił o fundamencie poszukiwań jedności: „Chrystus nie przyszedł, by stworzyć grupę uczniów, którzy się oddzielają i wyróżniają pośród innych, którzy żyją w opozycji do reszty ludzkości. Nie chciał też stworzyć nowej religii, która byłaby konkurencją dla pozostałych. Jezus przyszedł, by znieść podziały pomiedzy ludźmi i by nas zjednoczyć w Bogu. Przyszedł, by zgromadzić całą ludzkość w miłości Boga. Słuchanie i przyjęcie tego przesłania jedności zawartego w Ewangelii może dodać dynamizmu naszym działaniom. Wyrażanie go naszym życiem może nadać sens naszej egzystencji.”

Sprawne przyjęcie w parafiach zorganizowane przez młodych z Kotonu, uczestnictwo wszystkich w programie, efektywność ekip organizacyjnych złożonych z wolontariuszy potwierdziły zdolność młodych do brania na siebie ważnych obowiązków.

Wsparcie firm zaangażowanych w działania logistyczne, transport, przygotowanie posiłków, postawienie namiotów, wywóz śmieci oraz zapewnienie zaplecza sanitarnego przyczyniły się, wraz z łagodną pogodą, do pozytywnego przebiegu spotkania.

Minister do spraw młodzieży, Oswald Homeky, przybył powitać pielgrzymów pierwszego dnia spotkania w środę 31 sierpnia. Pośród delegacji narodowych modliło się z nami wielu duchownych i biskupów katolickich oraz zwierzchników Kościołów protestanckich, w tym :

  • Antoine Ganye, arcybiskup Kotonu,
  • pastor Matthieu Alao reprezentujący pastora Nicodème Alagbada, prezydenta Kościoła metodystów Beninu,
  • biskupi Isaac Gaglo i Nicodème Barrigah z Togo, Gabriel Mante z Ghany oraz Clet Feliho i Paul Viera z Beninu,
  • biskup Brian Udaigwe, nuncjusz apostolski w Beninie i Togo.

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article20871.html - 21 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France