Рыга 2016

Фільм

Гэты фільм таксама будзе ўжываны ў Латвіі дзеля вытлумачэння і запрашэння кожнага на падрыхтоўчыя сустрэчы.

Printed from: http://www.taize.fr/be_article20944.html - 13 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France