2017

Pouť důvěry v Egyptě

Bratr Alois se společně s dalšími bratry a skupinou asi 100 mladých lidí z různých zemí vydá do Egypta, kde mezi 26. zářím a 1. říjnem 2017 navštíví egyptské křesťany. Těchto několik dní setkávání a návštěv nám pomůže objevovat a víc se dozvědět:

- o dvou tisíciletích přítomnosti křesťanů a modlitební tradici egyptské země;
- o volání pouště, které dalo vzniknout mnišskému životu;
- o plodném setkávání egyptské, řecké a arabské kultury a jeho dnešních úspěších;
- o sociální angažovanosti křesťanských společenství pro nejvíce znevýhodněné lidi;
- o ženách a mužích, kteří dnes žijí evangelium.

Provizorní program

Na mezinárodní káhirské letiště (CAI) dorazte v úterý 26. září 2017 nebo v noci na středu 27. září.

Pobyt v komunitě Anafora [https://www.facebook.com/Anafora-154264121331825/?fref=ts], kterou založil biskup Thomas, koptský pravoslavný biskup měst El Qusseia, Meir a Anafora. Je to komunita a duchovní centrum, kam přicházejí mnozí křesťané z různých církví, aby se účastnili duchovních cvičení. Nachází se asi 75 kilometrů od Káhiry na cestě do Alexandrie. Přípravný tým a lidé z Anafory vás na letišti vyzvednou.

Na tuto pouť je zváno sto mladých lidí z různých zemí Evropy a Blízkého východu (Libanonu, Iráku, Palestiny) společně se sto mladými lidmi z Egypta.

Součástí poutě bude:

- setkání mladých z Blízkého východu a Evropy a sdílení ve skupinkách založené na biblických textech;

- setkání s lidmi, kteří se angažují v práci na rozvoji;

- setkání s lidmi, kteří v Egyptě pracují na dialogu s muslimy, zejména s bratry dominikány z Institutu orientálních studií v Káhiře;

- objevování křesťanských myslitelů prvních století, kteří zprostředkovali kontakty mezi řeckou a koptskou kulturou;

- setkání s papežem koptské pravoslavné církve, Jeho Svatostí Tawadrem;

- návštěva jednoho kláštera ve Wadi Natrounu, ze kterého pochází mnišská tradice v Egyptě;

- výlet k patám pyramid v Gíze u Káhiry.

Odlet z Káhiry si naplánujte po 19:00 v neděli 1. října nebo ráno 2. října.

Praktické informace:

- Věk a počet účastníků: tato pouť je určena pro maximálně 100 účastníků z různých zemí, kterým je 18–35 let, a pro max. 100 účastníků z Egypta.

- Příspěvek na pokrytí nákladů: pro Evropany asi 150–190 €. Příspěvek pokryje náklady na dopravu, ubytování, jídlo a vstupné, ale nezahrnuje náklady na dopravu do Káhiry a poplatek za vydání egyptského víza (cca 25 USD). Přesnou výši částky příspěvku vám dáme vědět později. Ekonomická situace v zemi vytváří vysokou inflaci, takže není možné odhadovat ceny příliš dopředu.

- Předběžná přihláška: Evropané a mladí z arabsky mluvících zemí by měli napsat na tuto adresu. Napište, kdo jste a proč se chcete na tuto pouť vydat. Ozveme se vám a pošleme vám odkaz na online přihlášku. Posléze dostanete další informace o přípravě na cestu.

Mladí lidé z Egypta budou organizováni do skupin ve svých církvích.

- Než si koupíte letenku, musíte počkat na naše potvrzení.

- Po skončení poutě můžete v Egyptě zůstat o něco déle. Nemůžeme ale za vás nést zodpovědnost po 2. říjnu ráno.

- Tato cesta není turistický výlet, ale pouť a setkání s egyptskými křesťany. Z toho důvodu bude na programu jen minimum prohlídek starověkých (nebo jiných) egyptských památek. Po účastnících se žádá, aby se účastnili liturgií koptské církve a dalších modliteb.

- Další informace na tomto e-mailu

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article21155.html - 2 October 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France