dindag 25 april

Patriarch Bartholomeus komt naar Taizé

Enkele dagen na Pasen heeft de gemeenschap van Taizé een heel bijzonder bezoek: voor de eerste keer komt Patriarch Bartholomeus van Constantinopel. Hij zal op 25 april a.s. voor enkele uren in Taizé zijn. De pelgrimage naar Taizé van de Oecumenisch Patriarch is de afsluiting van een pastoraal bezoek aan Zwitserland naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het Orthodoxe centrum van Chambésy.


Het middelpunt van het bezoek, is de deelname van de Patriarch aan het gemeenschappelijk gebed van Taizé om 12 uur, in de Verzoeningskerk, samen met de broeders, vertegenwoordigers van verschillende Kerken en de jongeren die voor die week in Taizé zijn.

Het gebed is voor iedereen toegankelijk. Alleen degenen die speciaal voor die dag naar Taizé willen komen en hier ook blijven eten, en deelnemen aan een van de workshops aan het begin van de middag, worden gevraagd zich in te schrijven via de website van Taizé.

Mensen die de week ervoor in Taizé zijn en die van plan waren op zondag 23 april te vertrekken, kunnen tot dinsdag 25 april blijven. Voor volwassen ouder dan 30 jaar geldt dit zolang er onderkomen beschikbaar is. Als je je al ingeschreven hebt, kunt je de inschrijving online wijzigen.


Printed from: https://www.taize.fr/nl_article21605.html - 26 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France