Bratr Alois byl přijat papežem Františkem

Ve čtvrtek 30. března přijal papež František při soukromé audienci představeného komunity Taizé, bratra Aloise. Je to jejich čtvrté setkání od začátku pontifikátu papeže Františka.


 [1]

Tentokrát bratr Alois chtěl mluvit mimo jiné o životě společenství bratří, hledání jednoty křesťanů, přijímání mladých v Taizé a uprchlících z různých částí světa, kteří žijí bok po boku s komunitou. Pověděl papeži také o nadcházející návštěvě konstantinopolského patriarchy Bartoloměje v Taizé, která se uskuteční 25. dubna.

[1Servizio Fotografico © L’Osservatore Romano

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article21724.html - 21 September 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France