للمعلومات

للحصول على معلومات إضافيّة يرجى مراجعة هذا الموقع:

Cliquez ici pour rejoindre la section du site francophone [http://www.taize.fr/fr_rubrique3099.html]

Click here for English speaking pages [http://www.taize.fr/en_rubrique3100.html]

Printed from: https://www.taize.fr/ar_article21734.html - 30 November 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France