Návšteva patriarchu Bartolomeja v Taizé

Silné momenty v obrázkoch

Minulý utorok, 25. apríla komunita prijala nevšednú návštevu: jeho svätosť, Konštatínopolského ekumenického patriarchu Bartolomeja, ktorý v Taizé strávil približne pol dňa. Pozrite si príbeh jeho návštevy na obrázkoch.

Bratia pred kostolom v očakávaní príchodu patriarchu


 [1]

Pri príchode je patriarchu Bartolomeja víta bratom Alois spolu s niekoľkými deťmi

Na začiatku spoločnej modlitby sa brat Alois prihovára patriarchovi Bartolomejovi

Počas spoločnej modlitby sa za prítomnosti stoviek návštevníkov patriarcha prihovoril bratom, potom posvätil dve ikony

Potom, čo patriarcha navštívil pravoslávnu kaplnku a pozdravil tu mladých pravoslávnych tráviacich čas v Taizé, Patriarcha sa ubral cestou k domu bratov komunity

Pravoslávna delegácia prišla, aby sa pomodlila pri hrobe brata Rogera a následne v románskom kostolíku


 [2]

Spoločné jedlo v komunite za prítomnosti predstaviteľov miestnych cirkví, medzi nimi bol aj s Mons. Rivièrom, Autunským biskupom

Keď nadišla hodina odchodu

[1Foto: Wiesia Klemens, na celej stránke, ak nie je uvedené inak

[2Photo: Taizé

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article21860.html - 22 September 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France