Patriarcho Baltramiejaus apsilankymas Taizé

Svarbiausios akimirkos nuotraukose

Šį antradienį, balandžio 25 d., bendruomenė sulaukė išskirtinio svečio: jo Šventenybė Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus praleido pusdienį Taizé. Žemiau rasite šio vizito nuotraukas.

Taizé broliai šalia bažnyčios laukia atvykstančio patriarcho


 [1]

Atvykusį patriarchą Baltramiejų pasitinka brolis Alois ir keletas vaikų

Pamaldų pradžioje brolis Alois kreipiasi į patriarchą Baltramiejų

Pamaldų pabaigoje, prieš dviejų ikonų palaiminimą, jo Šventenybė kreipiasi į brolius ir daugybę susirinkusių svečių

Po apsilankymo stačiatikių koplyčioje, kur jį pasveikino susirinkę jaunieji ortodoksai, patriarchas Baltramiejus patraukė link brolių namo vedančiu takeliu

Stačiatikių delegacija meldėsi prie brolio Roger kapo, po to romaninėje bažnyčioje


 [2]

Bendruomeniniai pietūs su vietinių bažnyčių lyderiais, įskaitant monsinjorą Rivière, Autuno vyskupą

Atėjo išvykimo valanda

[1Nuotrauka: Wiesia Klemens, visame puslapyje, jei nenurodyta kitaip

[2Nuotrauka: Taizé

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article21955.html - 14 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France