Tydzień refleksji dla młodych dorosłych w wieku 18-35 lat

Niech wzrasta przyjaźń i przygotuje pokój

W dniach 20-27 sierpnia miał miejsce w Taizé trzeci tydzień refleksji dla osób w wieku 18-35 lat. Wzięło w nim udział 2000 uczestników z różnych krajów Europy i świata oraz 200 wolontariuszy ze wszystkich kontynentów, którzy spędzali na wzgórzu lato.

Odpowiedzialność człowieka i poszukiwanie Boga

Jak powiedział br. Alois w swojej czwartkowej medytacji, „W tym tygodniu zastanawiamy się głównie nad naszą odpowiedzialnością, jako chrześcijan w społeczeństwie. Idziemy także razem do źródeł wiary, poprzez wspólną modlitwę i rozważanie Pisma. Odpowiedzialność człowieka i poszukiwanie Boga to dwie rzeczywistości nierozerwalnie połączone. Taki tydzień głębszej refleksji odbywa się na wzgórzu już po raz trzeci. Pomaga nam obecność wielu zaproszonych gości, którym jesteśmy bardzo wdzięczni.”

Niektóre charakterystyczne cechy programu dnia

 • Każdego dnia, pod koniec porannej modlitwy, jeden z braci wygłaszał wprowadzenie biblijne dla wszystkich obecnych. Teksty tych medytacji będą stopniowo publikowane na stronie, w dziale Fragment z Biblii z komentarzem.
 • Pod koniec popołudnia młodzi ludzie spotykali się w małych grupach, utworzonych w oparciu o wiek, by pogłębić razem temat dnia.
 • Po obiedzie, w namiocie numer 18 za Oyak’iem, odbywało się codziennie „święto narodów”: muzyczna wyprawa w świat różnych kultur.
 • Co wieczór, o godz. 20.00, dwoje młodych ludzi z różnych zakątków świata, dzieliło się osobistym świadectwem. Brat Alois, po swoim rozważaniu w czwartek, oddał mikrofon Theodorowi, młodemu Libańczykowi z Kościoła Prawosławnego. Możecie przeczytać pełny tekst jego świadectwa tutaj.

Szeroki wybór tematów

Rano i popołudniu odbywały się spotkania tematyczne, prowadzone przez licznych gości z różnych krajów, reprezentujących rozmaite środowiska: przewodniczących organizacji pozarządowych, wykładowców akademickich, wysokich urzędników i przedstawicieli świata polityki, świadków zaangażowanych osobiście w dialog międzyreligijny, artystów.

Szczególnie ciepło witany był Jean Vanier, założyciel Wspólnoty Arka. Poprowadził on cztery dyskusje panelowe. Jedna z nich była poświęcona tematowi Bożej wszechmocy i ludzkiej pokory, a Jean Vanier prowadził ją razem z muzułmańskim intelektualistą Abdelkader’em Oukrid’em.

Bogata oferta spotkań pozwalała młodym ludziom na pogłębianie każdego dnia ważnych kwestii wiary. Wśród teologów z różnych Kościołów znaleźli się:

 • Katharina Opalka z Niemiec, protestantka, wzięła udział w spotkaniach na temat Bożej reakcji na cierpienie czy też sposobów, w jakie Bóg kieruje do każdego z nas swoje wezwanie.
 • Andrew Bigg, młody ksiądz anglikański, z wykształcenia fizyk, podzielił się swoim zainteresowaniem dialogiem między nauką i wiarą. Szczególnie bliski jest mu temat, któremu poświęcił swoją pracę magisterską: pojęcie stabilności w odniesieniu do współczesnej fizyki i teologii.
 • Biskup Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, przybył do nas specjalnie z Polski. Podczas jednego ze spotkań, nakreślił on związek między powołaniem a stworzeniem: poprzez stworzenie, Bóg powołuje do istnienia.
 • Martin Kopp, teolog protestancki, odpowiedzialny za zagadnienia związane z ochroną środowiska przy Federacji Protestanckiej we Francji, uczestniczył w debacie z Agatą Kroh, profesorem języka i kultury hebrajskiej. Tematem spotkania było „nowe odczytanie Księgi Rodzaju w świetle tradycji żydowskiej oraz współczesnych wyzwań ekologicznych”.

Spośród tematów dotyczących aktualnych kwestii związanych z solidarnością, chcielibyśmy wymienić tylko kilka przykładów:

 • „Czy nasza tożsamość jest zagrożona globalizacją?” W debacie udział wzięli m.in. Dominique Quinio, dyrektor Francuskich Tygodni Społecznych oraz Mark Buck, młody polityk z Holandii.
 • „Pierwszą spośród ofiar jest prawda: jak odczytać konflikt, toczący się w Demokratycznej Republice Konga, jak ożywić nadzieję i skąd wziąć motywację do zaangażowania.” Spotkanie poprowadził Faustin Gahima, działacz na rzecz solidarności i założyciel organizacji pozarządowych w DRK.
 • „Być w dzisiejszej Europie młodym Romem”, spotkanie prowadzone przez grupę młodych ludzi ze wspólnoty Romów na Węgrzech.
 • „Jakie jest właściwe miejsce religii w społeczeństwie?” Spotkanie poprowadzili Philippe Lamberts (Belgia), poseł Parlamentu Europejskiego, Botond Feledy (Węgry), ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej oraz Mohamad Saleh (Liban), członek Fundacji Adyan.
 • Jak państwa Europy powinny zareagować na napływ tak wielu migrantów? Refleksję poprowadzili: Jérôme Vignon (Francja), prezes Krajowej Komisji Monitorowania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego, Philippe Segretain, organizator Francuskich Tygodni Społecznych i członek Jezuickiej Służby na Rzecz Uchodźców.

Liczne spotkania poświęcone sztuce miały miejsce na terenie Wanagi Tacanku. Od roku 2015, każdego lata odbywa się tam projekt "ArtTogether". Oto kilka tematów tych spotkań:

 • Christian Hanser przybył do Taizé na jeden dzień z wozami swojej Rêvothèque. Wszyscy mieli okazję zatrzymać się na chwilę w świecie fantazji, odpocząć, złapać oddech, marzyć.
 • „Oddech Etty”, przedstawienie w języku francuskim, w wykonaniu grupy “Le Puits”, zrealizowanie w oparciu o dziennik Etty Hillesum.
 • W ciągu tygodnia odbyło się kilka koncertów. Dwa koncerty organowe miały miejsce w Kościele Pojednania.
 • Chór „Piewcy Wolności” ze Związku Mianmy, przedstawił recital pod tytułem „Niech zabrzmi wolność!”

Numer specjalny czasopisma “Taizé Times”

Przez cały tydzień członkowie grupy medialnej zbierali krótkie opisy wszystkich spotkań i wypowiedzi zaproszonych gości. Wielu z nich podało również strony internetowe organizacji, w których pracują. Powstał w ten sposób specjalny numer czasopisma, dostępny na naszej stronie w wersji pdf:

PDF - 4.4 Mb

Specjalne wydanie czwartkowego « Facebook Live »

W czwartek w ciągu tygodnia refleksji, nadaliśmy specjalny program na kanale "Facebook Live" [http://www.facebook.com/taize] oraz na stronie Taizé. Goście i młodzi uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami. Następnie za pośrednictwem mediów wszyscy mogli wziąć udział w wieczornej modlitwie z rozważaniem brata Aloisa.


Printed from: http://www.taize.fr/pl_article22622.html - 15 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France