Rosja

Pielgrzymka do Kemerowa

Podczas modlitwy wieczornej 31 grudnia 2017 w Bazylei, brat Alois opowiadał o zaproszeniu otrzymanym od jednej z metropolii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego mającej siedzibę w Kemerowie. Wraz z kilkoma braćmi i małą grupą młodych ludzi, brat Alois wyruszy w pielgrzymkę do tego miasta, położonego na dalekiej Syberii, by spędzić tam święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

Już od dziesięciu lat bracia z Taizé odwiedzają diecezję Kemerowo. Także młodzi ludzie oraz duchowni z tej diecezji brali udział w spotkaniach młodych w Taizé. Zbliżająca się pielgrzymka będzie znakiem pragnienia braci, by pogłębić więzi z Kościołem Prawosławnym. Okazją do tego będzie udział w liturgii według tradycji tego Kościoła.

Po wielkanocnych pielgrzymkach do Moskwy w latach 2011 i 2015, będzie to trzecia pielgrzymka, w której bracia z Taizé i młodzi ludzie z różnych krajów odwiedzą Rosję.

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 16-19 maja 2018 (zgodnie z kalendarzem juliańskim, Wniebowstąpienie Pańskie będzie celebrowane w czwartek 17-go maja). W spotkaniu mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku 18-35 lat, którzy byli wcześniej w Taizé.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w pielgrzymce, prosimy o kontakt pod adresem kemerovo taize.fr Prosimy, napisz do nas zanim zaczniesz planować podróż i załatwiać wizę.

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article23405.html - 5 December 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France