Lvov 2018

Praktické informace

Regionální setkání ve Lvově / Pouť důvěry na Ukrajině

Termín

Od pátku 27. dubna do úterý 1. května 2018

 • Příjezd: V pátek mezi 10:00 a 19:00, příjem v centru města.
 • Odjezd: V úterý od 11:30 z centra města.

Věk

18–35 let

 • Toto setkání není určeno pro dospělé nad 35 let, pokud nejsou vedoucí skupiny mladých lidí. Dospělí nad 35 let a rodiny jsou srdečně zváni, aby se zúčastnili setkání v Taizé. Informace najdete na stránkách: Setkání dospělých nad 30 let a Setkání rodin.
 • 17letí se mohou zúčastnit pouze v doprovodu někoho staršího 20 let. Musí si s sebou přivézt písemný souhlas rodičů, že se setkání mohou zúčastnit. Formulář souhlasu také určí vedoucího (staršího 20 let), který za ně bude během setkání právně zodpovědný. Zjistěte si také prosím, zda musíte mít povolení odjet ze své vlasti.
 • 15 a 16letí se mohou zúčastnit jednodenního programu (viz informace níže).

Příprava před setkáním

 • Je velice důležité se na setkání připravit, například účastí na společných modlitbách se zpěvy z Taizé, které se organizují ve vašem okolí, nebo účastí na přípravné schůzce.

Organizace skupiny, která se setkání zúčastní

 • Pokud víte o někom, kdo by chtěl zorganizovat skupinu, která na setkání přijede, nebo pokud jste sami ochotni takto pomoci, kontaktuje nás prosím co nejdřív na tomto e-mailu.
 • Seznam osob organizujících skupiny může být zveřejněn na těchto stránkách. Pokud chcete být do seznamu zařazeni, kontaktujte nás prosím na výše uvedeném e-mailu.

Předběžný program

Předběžný program je zveřejněn na této stránce. Bude zahrnovat nešpory a liturgie s místními křesťanskými společenstvími, společné modlitby, rozjímání a ticho, setkání ve skupinkách s lidmi z různých míst a prostředí i workshopy na témata související s vírou, sociální angažovaností, kulturou a uměním.


Plné zapojení

Prosíme všechny účastníky setkání, aby se do programu plně zapojili od svého příjezdu až po odjezd. Přijet do Lvova na toto setkání je tedy závazek. Ostatní s vámi budou počítat. Prohlídku města a jeho okolí je tedy nutné naplánovat na dobu před setkáním nebo po něm.


Pas a vízum

Prosím zjistěte si dopředu podmínky, za kterých můžete cestovat na Ukrajinu. Lidé z České republiky k pobytu na Ukrajině v délce do 90 dnů vízum nepotřebují.

Všichni musí mít pas, kterému doba platnosti nekončí ještě nejméně půl roku. Prosíme, přivezte si fotokopii pasu. Připomínáme: k překročení hranic nestačí občanský průkaz. Ujistěte se, že máte platný pas.


Cesta

 • Setkání ve Lvově začíná v pátek 27. dubna odpoledne a končí v úterý 1. května před polednem.
 • Do Lvova se můžete dostat vlakem, autobusem nebo letadlem. Naplánujte si příjezd tak, abyste ve Lvově byli nejpozději v pátek večer. V přihlášce prosím uveďte čas a místo příjezdu do Lvova. Prosíme, abyste dbali na to, aby informace o vašem příjezdu byly v přihlášce vždy aktuální.
 • Tým příjmu se pokusí přivítat všechny účastníky ze zahraničí už při příjezdu (na nádraží, letišti…). Pokud budete muset jet taxíkem, zjistěte si předem cenu za cestu v aplikaci Uberu, který funguje i ve Lvově.
 • Pokud si potřebujete koupit jízdenku na vlak mezi Lvovem a Kyjevem nebo jiným městem, můžete použít tyto stránky [http://booking.uz.gov.ua/en]. Na této stránce si můžete koupit online také jízdenku na vlak, který jezdí z Polska (Przemysl-Lvov-Kyjev).

Příspěvek na pokrytí nákladů setkání

 • Výše příspěvku bude mezi 25 a 30 €. Přesná částka bude známa za několik týdnů. Upozornění: ti, kdo se zaregistrují po 27. březnu, budou přispívat částkou o 15 % vyšší.
 • Účastnický příspěvek zahrnuje náklady na stravu, městskou dopravu, pronájem míst setkání a ostatní výdaje spojené s pobytem.
 • Nejjednodušší pro nás je, pokud můžete odevzdat příspěvek pomocí platební karty několik dní před setkáním prostřednictvím přihlášky online. Vezměte prosím na vědomí, že příspěvky nemůžeme vracet.
 • Skupiny musí příspěvek poslat předem bankovním převodem. Pokud potřebujete stvrzenku, je nutné o ni požádat při odevzdání příspěvku.
 • Pokud je to nutné, můžete odevzdat příspěvek při příjezdu. To se ovšem týká pouze individuálních účastníků, ne skupin. V případě, že chcete příspěvek odevzdat až na místě, připravte si prosím předem přesnou částku v eurech nebo v ukrajinských hřivnách.

Výdaje

 • Je vždycky rozumné vzít si s sebou několik eur navíc nebo mít na kartě určitou částku na nepředvídané výdaje.
 • Směnárny, kde si můžete vyměnit peníze za ukrajinské hřivny, jsou ve Lvově téměř všude. Není nutné si peníze měnit před příjezdem na Ukrajinu, protože v zahraničí většinou kurzy nejsou příliš výhodné.

Telefonní číslo pro naléhavé případy

Několik dnů před setkáním dostanete podrobný program, ve kterém bude uvedeno telefonní číslo pro naléhavé případy pro celou dobu pouti. Nevydávejte se na cestu, dokud tyto informace nebudete mít!


Ubytování

 • V rodinách, náboženských společenstvích nebo školách.
 • Každý si musí přivézt karimatku a spací pytel. Buďte připraveni spát na pohovce nebo na zemi.
 • Buďte připraveni se rozdělit, a pokud to bude nutné, jít do rodiny, která přijímá hosty, sami.
 • Hostitelské rodině můžete přivézt malý dárek.
 • Nevracejte se večer do hostitelské rodiny pozdě.

Zdravotní záležitosti

Přivezte si s sebou všechny léky, které budete potřebovat. Ujistěte se před odjezdem, že jste zdraví a v dobré kondici a že s sebou máte základní léčiva, která můžete na cestě potřebovat.


Oblečení

 • V dubnu může být na Ukrajině stále zima – přivezte si prosím teplé oblečení. Pár dní před odjezdem si ověřte předpověď a ujistěte se, že jste připraveni na počasí, které se očekává.
 • Přivezte si s sebou domácí obuv. Při vstupu do domů se zouvá.
 • Všichni musí respektovat tradice a místní zvyky ohledně oblečení při bohoslužbách křesťanských společenství, která nás budou hostit. Před vstupem do kostela si zjistěte, ke které církvi patří, a zařiďte se podle toho.

Pojištění

Všichni účastníci by si měli zařídit cestovní pojištění.


Jídlo

 • Každý si přiveze lžíci.
 • Pokusíme se šetřit náklady i omezit plýtvání. Nebudeme schopni zajistit jídlo pro lidi s potravinovými alergiemi nebo dietními omezeními.
 • Snídaně: ti, kdo bydlí u místních obyvatel, dostanou snídani od svých hostitelů.
 • Nedělní oběd: bude společný s hostitelskou rodinou. Bylo by hezké přivézt nějaký dárek, nejlépe něco charakteristického pro zemi, ze které pocházíte.

Příjezd dobrovolníků o den dřív

 • Pokud chcete pomoct s různými úkoly (na příklad příjem účastníků, zpěv nebo doprovod na nástroj při společných modlitbách, organizace výdeje jídla, úklid, příprava míst modliteb, překládání), přijeďte 26. dubna mezi 9:00 a 16:00. Výše příspěvku je stejná jako pro ty, kdo přijedou o den později.
 • Pokud chcete pomoct, uveďte do přihlášky jako datum příjezdu 26. dubna 2018 a vyberte jednu z možností v kolonce pomoc (help) v dolní části stránky: 1. reception and information (příjem a informace) 2. music team (hudba a zpěv) 3. any work - pracovní týmy (rozdávání jídla, úklid, příprava míst k modlitbě atd.)

Návštěvy v dalších městech (o dva dny delší pobyt na Ukrajině)

 • Po setkání ve Lvově možná bratři z Taizé, dobrovolníci a účastníci setkání navštíví některá města Ukrajiny, aby se i v nich modlili za mír. Pokud vás tento projekt zaujal a můžete odložit návrat domů na 4. května, napište nám prosím co nejdříve na tento e-mail.

Jednodenní program

 • Aby se do setkání mohli zapojit i 15 a 16letí, organizujeme pro ně speciální jednodenní program. Účastnit se ho mohou i rodiny s dětmi (pod dozorem rodičů) a dospělí starší 35 let. Tito účastníci mohou přijet ráno mezi 9:00 a 10:00, budou přivítání a pak se mohou zúčastnit všech aktivit: modliteb, workshopů a společného jídla.
 • Tohoto programu se mohou zúčastnit v sobotu 28., v neděli 29. a v pondělí 30. dubna. Nemůžeme jim poskytnout ubytování. Výše příspěvku pro tyto účastníky bude určena později.
 • Je nutné, aby se i účastníci, kteří přijedou na jeden den, zaregistrovali! Nemusíte uvádět všechny informace o účastnících, ale potřebujeme co nejdřív vědět, že chcete takovou skupinu zorganizovat.

Přihlášky

 • Přihlásit se je možné online [https://register.taize.fr/entryPoint.xhtml?meeting=43] do začátku dubna. Povšimněte si prosím, že ti, kdo se zaregistrují po 27. březnu, budou přispívat částkou o 15 % vyšší.
 • Nekupujte si jízdenku na cestu, dokud nedostanete potvrzení, že můžete přijet.
 • Vyplňte přihlášku co nejdřív. Později se můžete k přihlášce vrátit a upravit údaje jako čas příjezdu podle aktuální situace.
 • Pokud musíte účast zrušit, dejte nám o tom neprodleně vědět.

Další informace

 • Další informace a novinky z přípravy setkání ve Lvově budou zveřejňovány na Facebooku uea taize [http://www.facebook.com/taize].

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article23523.html - 24 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France