Zamyslenie nad úryvkom z Biblie

Tieto zamyslenia sú spôsobom cesty. A to cesty hľadania Boha v tichu a v modlitbe uprostred každodenného života. Nájdite si chvíľu na prečítanie úryvku zo Svätého Písma a úvahy a pouvažujte nad nasledujúcimi otázkami. Potom sa pri stretnutí v skupinkách (3-10 ľudí) podeľte o to, čo ste objavili a objavené spoločne vložte do modlitby.
Nenašli sme žiadny text.


Iné biblické rozjímania:

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article2366.html - 5 December 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France