Hongkong: Det nya steget på pilgrimsfärden för tillit i Asien

Under mötet i Riga för ett år sedan tillkännagavs det att nästa Asien-möte med bröderna från Taizé kommer att äga rum i Hongkong onsdag 8—söndag 12 augusti 2018. Mötet kommer att samla unga vuxna från hela Asien. Unga vuxna från andra länder är också varmt välkomna. Praktisk information och länken till anmälningssidan finns på den engelskspråkiga delen av Taizés webbplats.

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article23842.html - 3 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France