Bratr François (1929-2018)

Ve čtvrtek 18. října se během večerní modlitby bratru Françoisovi udělalo nevolno. Spadl ze židle, ztratil vědomí a ukázalo se, že náhle zemřel.

Text o jeho životě zveřejníme na této stránce v nejbližších dnech.

Pohřeb se bude konat v neděli 21. října v 10:00 v chrámu Smíření v Taizé.


Printed from: https://www.taize.fr/cs_article24911.html - 23 May 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France