Setkání v Taizé 2021

Příspěvek na pokrytí nákladů v roce 2021

Prosím přečtěte si stránku Příspěvek na pokrytí nákladů, kde se píše, jak vypočítat výši příspěvku a jakým způsobem lze přispět.

Rozmezí příspěvku pro účastníky z České republiky na den a osobu

Mladí lidé pod 30 let:

7,50–10,00 eur.

Balíček s jídlem na cestu: 4 eura

Dospělí nad 30 let a rodiny:

15,00–20,00 eur, pokud budete bydlet ve vlastním stanu nebo karavanu.
19,00–25,00 eur, pokud budete bydlet v našem ubytování.

Počítejte s příspěvkem 4 eura za dítě ve věku 0–14 let, které přijede se svými rodiči.

Balíček s jídlem na cestu: 4 eura

Dospělí, kteří přijíždějí jako vedoucí skupin mladých lidí, jsou s nimi ubytováni a jedí s nimi, mohou přispět stejnou částkou jako mladí lidé, se kterými přijeli, pokud si to přejí.

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article24974.html - 12 April 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France