Möten i Taizé 2021

Datum 2021

Innan du anmäler dig/er: kontrollera noggrant datumen för det möte som du vill delta i.

Möten för unga

- unga vuxna mellan 18 och 29 år: En vecka i år, 22—29 augusti [article19883.html], är reserverad särskilt för 18—35-åringar. I övrigt: kom vilken vecka som helst mellan 3 januari och 24 december.

- unga som är mellan 15 och 17 år: varje vecka mellan 3 januari och 19 december.

Mötena sträcker sig alltid från söndag till söndag. Unga vuxna kan komma på lördagskvällen om de stannar hela den följande veckan. Då kommer de att bli ombedda att hjälpa till med att ta emot dem som anländer på söndagen.

(En helgvistelse från torsdag till söndag är också en möjlighet, men det är verkligen bättre att stanna en hel vecka. Ett besök som börjar på lördagsmorgonen och avslutas på söndagen är för kort för att man ska kunna gå in i livsrytmen i Taizé.)

Undantag från "söndagsregeln" är veckorna som omger påskhelgen — då är det annandag påsk som är avresedag och ankomstdag.

Under år 2021 innebär detta:
- Stilla veckan: söndag 28 mars—måndag 5 april
- Påskveckan: måndag 5 april—söndag 11 april

Möten för vuxna

Under år 2021 kommer vi att ta emot vuxna som är över 30 år från den 3 januari till den 24 oktober. Vuxna som är 30—35 år är förstås särskilt välkomna till reflektionsveckan för 18—35-åringar, 22—29 augusti—1 september [article19883.html].

Från söndagen den 7 november till söndagen den 19 december är vuxna över 30 år också välkomna. Om det är få deltagare i mötena är vuxna med på de ungas bibelintroduktioner men har egna samtalsgrupper.

Möten för vuxna sträcker sig alltid från en söndag och till följande söndag.

Undantag från "söndagsregeln" är veckorna som omger påskhelgen — då är det annandag påsk som är avresedag och ankomstdag.

Under år 2021 innebär detta:
- Stilla veckan: söndag 28 mars—måndag 5 april
- Påskveckan: måndag 5 april—söndag 11 april

(En helgvistelse från torsdag till söndag är också en möjlighet, men det är verkligen bättre att stanna en hel vecka. Ett besök som börjar på lördagsmorgonen och avslutas på söndagen är för kort för att man ska kunna gå in i livsrytmen i Taizé.)

Läs noggrant all information på Möten för vuxna som är över 30 år innan du gör upp resplanen.

Vuxna som vill vara i tystnad en vecka ska läsa sidan Möten för vuxna som är över 30 år innan de bestämmer datum.

Möten för familjer med barn

Under år 2021 är familjemötena liksom tidigare öppna för föräldrar med barn som är under 15 år. På grund av pandemin och restriktionerna för att hindra smittspridningen är vår kapacitet begränsad, och vi kan ta emot ungefär en tredjedel så många familjer som ett vanligt år. Programmet anpassas efter detta.
Man kan anmäla sig från 24 maj. Mötena kommer att äga rum de här veckorna:

- Söndag till söndag: 4 juli—29 augusti
Från 3 maj till till 4 juli och från 29 augusti till 24 oktober kommer vi att kunna ta emot ett begränsat antal familjer på halvveckorsvistelser. Om man kommer som familj unde de perioderna deltar man i vuxenprogrammet. Vi rekommenderar att man kommer på söndagen och stannar tre nätter (avresa på onsdagen) eller att man kommer på torsdagen och stannar tre nätter (avresa på söndagen).
Kontakta oss 6—3 veckor i förväg för att få veta om det är möjligt för din familj att komma.

Läs noggrant informationen i artikeln Meetings for families innan ni planerar er resa, och kom ihåg att en del saker kommer att vara annorlunda på grund av pandemin.

På grund av Europamötet är Taizé stängt mellan 22 december och 6 januari. Vi kan inte ta emot någon under denna period.

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article24987.html - 5 December 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France