Möten i Taizé

Att ge sitt bidrag till omkostnaderna

Läs sidan Verser votre contribution aux frais för att få information om hur bidragen till omkostnaderna beräknas och om olika sätt att lämna sitt bidrag.

På den här sidan ger vi förslag till hur mycket du kan bidra med till omkostnaderna för din vistelse i Taizé. Du som har möjlighet och vill är välkommen att ge lite mer för att hjälpa till med att täcka de låga intäkterna under pandemiperioden. För mer information, se denna artikel.

Bidrag till omkostnaderna per dag och person 2021

Unga vuxna som inte har fyllt 30

För unga vuxna som inte har fyllt 30 år:

mellan 8,50 och 12,00 €.

Matsäck för resan : 4,00 €

Vuxna som har fyllt 30 år

För vuxna som har fyllt 30 år finns det två nivåer beroende på inkvartering:

Med eget tält eller husvagn: 17–24 €

I våra logement : 22–30 €

Barn mellan 0 och 14 år i föräldrars sällskap: 4,50 €

Matsäck för resan: 4,00 €

Vuxna som ansvarar för en grupp unga (och som alltså bor och äter med dem) kan om de vill lägga samma bidrag till omkostnaderna som de unga.

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article24990.html - 25 September 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France