Настаняване

Условията за живот са много скромни.

Основно настаняването става в бунгала или в по големи палатки. През лятото можете да носите със себе си и лични палатки.

Какво трябва да носите със себе си:

- Библия
- спален чувал, шалте, кърпа
- Европейска здравноосигурителна карта (http://www.ezok.bg/ [http://www.ezok.bg/])
- музикантите могат да носят със себе си инструментите си

Има възможност семейства с деца да бъдат настанявани в по-удобни условия. При възможност може да се намери и настаняване за двойки без деца.

Printed from: https://www.taize.fr/bg_article25946.html - 24 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France