Czytania biblijne na każdy dzień

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2021
sob, 23 stycznia
Jezus mówi: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.
Łk 6,36-38
NDZ, 24 stycznia
Jezus przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».
Mk 1,16-20
pon, 25 stycznia
Św. Paweł pisze: Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, przekonany, że w mocy Boga jest wypełnić, co obiecał.
Rz 4,18-25
wt, 26 stycznia
Jezus mówi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.
Łk 5,29-32
śr, 27 stycznia
Pan mówi: Będą moim narodem, Ja zaś będę ich Bogiem. Zawrę z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serce bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie.
Jr 32,37-41
czw, 28 stycznia
Paweł pisze: Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie.
1 Kor 1,1-9
pt, 29 stycznia
Przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, Chrystus uniżył samego siebie, wierny aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię.
Flp 2,1-11
sob, 30 stycznia
Jezus mówi: Przyjdźcie do Mnie wszyscy i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Mt 11,28-30

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne  Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android  Aplikacja Android   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: GrudzieńStyczeńLuty
PDF: Pionowo: GrudzieńStyczeńLuty

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article26.html - 23 January 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France