Brolio Alois pareiškimas

Išsiaiškinant tiesą

Antradienis, 2019 m. birželio 4 d.

Visuomenei ir Bažnyčiai bandant atskleisti seksualinio išnaudojimo ir prievartos atvejus, ypač nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų atžvilgiu, aš ir mūsų bendruomenės broliai nusprendėme, jog mums taip pat būtina pasisakyti. Jau daugelį dešimtmečių pas mus į Taizé kiekvieną savaitę plūsta tūkstančiai jaunų ir ne tokių jaunų žmonių ne tik iš Europos bet ir iš viso pasaulio.

Suprasdami savo atsakomybę ir jaunų žmonių, jų šeimos narių ir grupių vadovų mums rodomą pasitikėjimą, mes visuomet stengėmės, jog jiems būtų užtikrinamos geriausios įmanomos sąlygos, gerbiant kiekvieno asmens įsitikinimus ir skiriant ypatingą dėmesį saugumo reikalavimų ir asmens neliečiamumo principų laikymuisi.

Tačiau yra pasitaikę atvejų, kai susitikimų dalyvių atžvilgiu arba tarp jų buvo pažeistas asmens neliečiamumo principas. Išgirdę apie tai, mes išklausome nukentėjusiųjų ir informuojame atsakingas teisėsaugos ir bažnytines institucijas.

Be visų kitų priemonių, mūsų svetainėje nuo 2010 m. paskelbtas asmenų apsaugai skirtas puslapis (pastaba: 2020 m. gegužės mėn. jis buvo iš esmės atnaujintas [http://www.taize.fr/lt_rubrique3453.html]) taip pat ir el. pašto adresas, kuriuo galima pranešti apie nusikaltimus. Pačiame Taizé paskirtas brolis ir kiti bendruomenei nepriklausantys asmenys, atsakingi už seksualinę prievartą ar kitokio pobūdžio smurtą patyrusio asmens išklausymą, ypač jei nukentėjęs asmuo yra nepilnametis. Apie asmens apsaugą informuojami visi į susitikimus atvykę dalyviai.

Šiandien kalbu todėl, kad su dideliu liūdesiu sužinojau, jog mūsų broliai taip pat yra su tuo susiję, ir nors tai seni atvejai, mūsų bendruomenė mano, jog reikia apie tai pasakyti. Iš viso buvo penki seksualinės prievartos prieš nepilnamečius atvejai, kuriuos nuo praėjusiojo amžiaus 6-ojo iki 9-tojo dešimtmečio įvykdė trys skirtingi broliai, iš kurių du jau mirę daugiau nei prieš penkiolika metų. [1]

Kai man buvo pranešta apie šiuos kaltinimus, man svarbiausia buvo kartu su kitais broliais išklausyti nukentėjusiųjų besąlygiškai priimant jų žodžius, išgirsti apie jų kančias ir juos paremti taip kaip galime geriausiai.

Laimei, pastaraisiais metais, tiek visuomenė, tiek Bažnyčia skiria labai daug dėmesio gilinant suvokimą apie asmens neliečiamumo pažeidimo sunkumą. Tai taip pat atspindėta Prancūzijos teisėje, pagal kurią privaloma pranešti apie kiekvieną atvejį neatsižvelgiant į tai, kada buvo įvykdyti veiksmai.

Tęsdami savo darbą tiesai išsiaiškinti ir prieš tai pakalbėję su nukentėjusiaisiais, apie šiuos penkis atvejus pranešiau prokurorui.

Pripažįstame, kad šie praeityje mūsų brolių įvykdyti prievartos atvejai, taip pat yra mūsų istorijos dalis. Šios informacijos atskleidimas yra mūsų darbo išsiaiškinant tiesą dalis, kuris jau prasidėjo, išklausius aukas, dar ir šiandien mūsų visos mintys yra skiriamos jiems; sužinojus, ką jie patyrė ir iškentėjo, jaučiame gėdą ir gilų liūdesį. Gali būti, kad šiuo pareiškimu bus paskatinti prabilti ir kiti galimai nukentėjusieji. Mes juos išklausysime ir liksime kartu su jais žingsniuose, kuriuos jie pasirinks.

Esame įsitikinę, kad tik išryškindami šiuos veiksmus, padedant bendruomenei nepriklausantiems asmenims, galėsime veiksmingai apsaugoti visus tuos, kurie mums rodo savo pasitikėjimą, atvykdami į Taizé. Šiandien kalbu vardan nukentėjusiųjų, jų artimųjų ir visų tų, kurie Taizé ieško pasitikėjimo, saugumo ir tiesos erdvės.

Brolis Alois

Apie bet kokį, seną ar naują agresijos prieš nepilnametį ar suaugusį asmenį atvejį, kurį įvykdė savo moraline viršenybe piktnaudžiaujantis brolis ar bet kuris kitas asmuo, gali būti pranešta šiuo el. pašto adresu taize.safeguarding protonmail.com, o taip pat nukentėjusiųjų asociacijai arba Taizé tinklalapyje [http://www.taize.fr/fr_article37656.html] nurodytoms nacionalinėms pagalbos linijoms.


Informacijos atnaujinimas 2019 m. liepos mėn.

Po brolio Alois birželio 4 dienos pareiškimo, keli žmonės parašė adresu taize.safeguarding protonmail.com. To pasėkoje brolis Alois informavo prokurorą apie du seksualinio išnaudojimo atvejus, kuriuos 7-ame ir 8-ame XX a. dešimtmečiuose įvykdė jau daugiau nei prieš dvidešimt metų miręs brolis, ir kitas brolis, kuris paliko bendruomenę daugiau nei prieš keturiasdešimt metų. Be to, kiti liudijimai apima vieną iš pareiškime paminėtų brolių, kuris mirė daugiau nei prieš penkiolika metų, ir apibūdino jo piktnaudžiavimą viršenybe, ko pasėkoje buvo seksualiai liečiami jauni žmonės.


Informacijos atnaujinimas 2019 m. spalio mėn.

Po birželio 4 dieną publikuoto pareiškimo „Išsiaiškinant tiesą“, visai neseniai, brolis Alois sulaukė moters liudijimo aprašančio vieno iš brolių jos atžvilgiu taikytą spaudimą ir kaltinančio jį dvasiniu, psichologiniu ir seksualiniu manipuliavimu bei keletą metų, iki šios vasaros, trukusiu priekabiavimu. Jos teigimu viskas prasidėjo 2003 metais, kuomet ji būdama jauna, pilnamete mergina, dalyvavo tarptautiniuose Taizé susitikimuose.

Brolis Alois nedelsiant apie tai informavo atitinkamas institucijas, policija paėmė nukentėjusios parodymus. Minėtas brolis buvo apkaltintas „smurtu ir seksualiniu priekabiavimu” bei laikinai suimtas. Dabar teismas užsiima faktinių aplinkybių nustatymu ir jų teisiniu kvalifikavimu.

Brolis Alois sako: „Kartu su broliais esame šokiruoti. Norime, kad šis atvejis būtų pilnai ištirtas ir nušviestas. Bet kokia dominuojanti ar viršenybinė pozicija kitų atžvilgiu yra visiškai nesuderinama su mūsų gyvenimu. Stoviu šalia nukentėjusios, palaikydami ją, padarysime viską, kas mūsų galioje.”

Bendruomenė primena, kad siekdama tęsti savo pastangas išsiaiškinti tiesą, jau ėmėsi įvairių priemonių su tikslu surinkti galimus liudijimus, tam taip pat pasitarnauja el. pašto adresas: taize.safeguarding protonmail.com.


Informacijos atnaujinimas 2020 m. kovo mėn.

Praėjusių metų birželį pranešėme apie kelis kaltinimus dėl seksualinės prievartos, iš kurių du susiję su dar gyvu broliu. Po šio pirminio pareiškimo bendruomenę pasiekė ir kiti liudijimai susiję su to paties brolio seksualiniu nepilnamečių išnaudojimu per nederamus prisilietimus. Šie parodymai buvo perduoti institucijoms, atsakingoms už tyrimą.

Teisinės institucijos turės įvertinti faktines įvykių aplinkybes ir jų pasekmes, atsižvelgdamos į laiką praėjusį nuo jų galimo padarymo. Tačiau nėra pagrindo abejoti nukentėjusiųjų, patyrusių iki šios dienos skaudžius išgyvenimus, parodymais. Atsižvelgdamas į pateiktų kaltinimų rimtumą ir jų nesuderinamumą su brolių prisiimtais įsipareigojimais, brolis Alois informavo minėtą brolį, kad jam būtų geriau palikti bendruomenę. Jis gyventų kažkur kitur, o dėl senyvo amžiaus, vienas iš brolių gyventų kartu, kitiems jį palydint šiame gyvenimo etape.

Brolis Alois priduria: „Žinodami, ką dėl šio brolio patyrėme, esame labai nuliūdę. Tikiuosi, kad šis sprendimas, kurio poveikį ir rimtumą gerai suprantu, padės mums – ir jam pačiam – žengti pirmyn šiuo tiesos išsiaiškinimo keliu.“


Informacijos atnaujinimas 2020 m. birželio mėn.

Praėjusių metų spalį buvo sulaikytas vienas iš brolių (žr. 2019 m. spalio mėnesį publikuotą informaciją). Šių metų gegužės pradžioje jis buvo paleistas pritaikius teisminę priežiūrą. Tyrimas tęsiamas, kol bus priimtas teismo sprendimas. Nepaisant teisminio proceso baigties abipusiu susitarimu buvo nutarta nutraukti jo priklausomybę bendruomenei.


Informacijos atnaujinimas 2022 m. lapkričio mėn.

Following the creation in France of an independent commission, "Recognition and Reparation", for people who are victims of members of religious communities in the Church, Taizé’s prior, Brother Alois, met in January with its president, the magistrate Antoine Garapon. He agreed to deal with allegations involving brothers of the community and appointed two members of the commission for this purpose. Anyone wishing to speak to them can do so directly via victimes crr.contact or through the internet site [https://www.reconnaissancereparation.org/contact]. [2]

In addition, a testimony received at taize.safeguarding protonmail.com was sent to the Public Prosecutor of Mâcon. It again implicates the former brother accused of several sexual assaults (see the June 2019 statement and the updated note for March 2020).

Finally, the community invited an independent team of four people to come to Taizé at the beginning of November 2022 to begin an audit of Taizé’s safeguarding policies and make any necessary recommendations.


Informacijos atnaujinimas 2023 m. gegužės mėn.

The case mentioned in the "Safeguarding at Taizé Report" (page 6 [https://www.taize.fr/IMG/pdf/22.12.12_rapport_etape_en-2.pdf]), published in December 2022 and available online, has recently reached a conclusion. Under the aegis of the Commission for Recognition and Reparation, a memorandum of understanding between Brother Alois, the brother concerned and the injured party has been signed. The Taizé Community commits itself for the coming period to ensuring that the brother in question will continue with the psychological treatment already begun, and that his pastoral contacts linked to the meetings, in Taizé or elsewhere, will be suspended.


Norėdami pateikti savo atsiliepimą, pildykite šią formą.

[1Žr. su tuo susijusią 2020 m. kovo mėnesį paskelbtą informaciją.

[2This page will be updated in the event of future reports being sent to the Public Prosecutor or at the request of the "Recognition and Reparation" Commission.

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article26175.html - 22 July 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France