Sverige 2020

Vårpilgrimsfärd i Sverige ställs in

På grund av situationen med coronavisruset har mötena och bönerna i Rosengård, Kalmar och Umeå i slutet av apil och början av maj ställs in. Vi hoppas kunna genomföra dem vid ett senare tillfälle

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article26986.html - 9 December 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France