Týden přemítání pro mladé ve věku 18–35 let | Odložen na rok 2021

Z důvodu epidemie nemoci COVID-19 a karanténním opatřením zavedenými v mnoha zemích se týden přemítání pro mladé ve věku 18–35 let odkládá o rok, na 22.–29. srpna 2021. Další informace o opatřeních zavedených v souvislosti s přijímáním hostů v Taizé toto léto najdete na této pravidelně aktualizované stránce.

Cílem týdne je umožnit mladým lidem, aby se setkali a mohli diskutovat o různých tématech ve světle víry.

Na konci ranní modlitby bude každý den mít jeden bratr v kostele biblický úvod. Program bude zahrnovat diskuse ve skupinkách, workshopy o duchovních, sociálních, ekonomických i uměleckých tématech. Tyto workshopy povedou různí lidé – ti, kteří se angažují v hnutích solidarity, mezinárodních organizacích, křesťanských společenstvích, mladí z různých světadílů, sestry sv. Ondřeje, bratři z Taizé...

Z témat roku 2019

 • Bezvýznamnost a centrálnost lidí ve vesmíru, rozjímání a sdílení s pastorem a fyzikem
 • Spiritualita a současné klimatické výzvy očima židovské tradice
 • Je možné angažovat se v politice a přitom zůstat věrný svému přesvědčení?
 • Oživit Laudato si: modlitba i činy pro stvoření
 • Příroda a hudba, duet pro flétnu a klavír


Typický denní program

 • 8:15 ranní modlitba, po ní biblický úvod v kostele, po té snídaně
 • 10:15 workshopy nebo praktická činnost
 • 12:20 polední modlitba, po ní oběd
 • 15:00 workshopy nebo praktická činnost
 • 17:00 svačina
 • 17:45 setkání ve skupinkách
 • 19:00 večeře
 • 20:30 večerní modlitba

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article27043.html - 11 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France