Reflektionsvecka för 18—35-åringar — uppskjuten till augusti 2021

På grund av Covid-19-epidemin och de isoleringsåtgärder som har vidtagits i många länder har reflektionsveckan för 18—35-åringar skjutits upp ett år, till 22—29 augusti 2021.

Målet för den här veckan är att ge unga vuxna i samma åldersgrupp en möjlighet att träffas och samtala om sin framtid i ljuset av tron.

I slutet av morgonbönen leder en broder en kort bibelreflektion i kyrkan. Programmet kommer att innehålla samtal i smågrupper och workshops om andliga, ekonomiska, politiska, kulturella och samhällsanknutna ämnen. Olika talare kommer att bjudas in till dessa workshops — människor som är engagerade i solidaritetsarbete, internationella organisationer, kristna kommuniteter, unga från olika världsdelar, S:t Andreassystrar, Taizébröder ...

Några teman från reflektionsveckan 2019

 • Människan i universums marginal och i dess centrum. Reflektion och samtal med en pastor och en fysiker.
 • Andlighet och vår samtids miljöutmaningar sedda ur den judiska traditionens perspektiv.
 • Är det möjligt att vara aktiv i politiken och hålla fast vid sin tro?
 • Att göra Laudato Si levande: bön och handling för Skapelsen.
 • Natur och musik — en duo för flöjt och piano.


Program för en vanlig dag

 • 08:15 morgonbön med bibelreflektion i kyrkan, sedan frukost
 • 10:15 workshops eller praktiskt arbete
 • 12:20 middagsbön, sedan lunch
 • 15:00 workshops eller praktiskt arbete
 • 17:00 te
 • 17:45 samtal i smågrupper
 • 19:00 kvällsmat
 • 20:30 kvällsbön

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article27288.html - 21 January 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France