Reflektionsvecka för 18—35-åringar

Nästa reflektionsvecka för 18—35-åringar kommer att äga rum 22—29 augusti i år.
På grund av hälsosituationen kommer årets reflektionsvecka inte att bli exakt likadan som de tidigare årens, men det kommer i alla fall att bli en eller flera bibelgrupper och särskilda samtalsgrupper för 18—35-åringar och dessutom workshops med olika teman på eftermiddagarna.
Gymnasister, vuxna över 35 år och familjer kan komma till Taizé den här veckan men kommer att följa ett eget program parallellt med de unga vuxnas.

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article27288.html - 30 November 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France