Broeder Alois, de prior van Taizé

Broeder Alois (Alois Loeser) werd geboren op 11 juni 1954 in Beieren, maar groeide op in Stuttgart. Zijn ouders werden geboren en groeiden op in Sudetenland, een regio van het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Hij is van Duitse afkomst, maar heeft sinds 1984 een Franse nationaliteit, en is katholiek.

JPEG - 20.1 kB

Na in 1970 voor het eerst Taizé bezocht te hebben en daarna nog meerdere malen terug te zijn gekomen, bleef hij hier voor een jaar, tussen 1973 en 1974, als een vrijwilliger (permanent) om bij het ontvangen van de jongeren te helpen. In 1974 trad hij toe tot de gemeenschap. Hij verwierf de theologische en spirituele vorming voor jonge broeders, en legde zijn eed voor het leven af op 6 augustus 1978. Sinds die dag heeft hij altijd in Taizé geleefd.

Als broeder heeft hij altijd veel van zijn tijd gewijd aan het luisteren naar en begeleiden van jongeren.

JPEG - 21.2 kB

Tot aan de val van de Berlijnse Muur heeft broeder Alois vele reizen naar Centraal- en Oost-Europa gemaakt om de christenen in deze landen, waar toen nog een communistisch regime was, te ondersteunen.

De afgelopen jaren coördineerde Broeder Alois de organisatie van de internationale ontmoetingen in Taizé en de Europese ontmoetingen die in verscheidene grote steden van Europa plaatsvonden.

Overeenkomstig de Regel van Taizé, die hij in 1953 uitgaf, benoemde broeder Roger met de instemming van de broeders broeder Alois tot opvolger. Dit gebeurde tijdens de broederraad in januari 1998. Broeder Roger had hem al sinds 1978 op discrete wijze gekozen. Vermoeid door zijn hoge leeftijd kondigde broeder Roger in januari 2005 de gemeenschap aan dat broeder Alois dat jaar zijn ambt op zich zou nemen.


Broeder Alois is de prior van de Gemeenschap van Taizé sinds de dood van broeder Roger op 16 augustus 2005.

De verantwoordelijkheid van de prior is te helpen bij de vooruitgang van de gemeenschap en het verzekeren van de eenheid en de gemeenschap tussen de broeders. "Een lange tijd geleden vroeg broeder Roger me mij voor te bereiden om na hem de verantwoordelijkheid op me te nemen voor de gemeenschap; hij gaf me geen aanwijzingen, hij vertelde me niet hoe ik deze taak uit moest voeren maar hij sprak deze woorden: voor de prior, net als voor zijn broeders, zijn inzicht, een barmhartige geest en een onuitputtelijke goedheid van hart de onvervangbare giften"

Broeder Alois vervult deze taak ook door het bezoeken van de broeders die in kleine ’fraterniteiten’ leven in Brazilië, Bangladesh, Korea, Senegal en Kenia: "een twintigtal van onze broeders leeft in kleine fraterniteiten op ander continenten. Zo willen bij dicht bij armen zijn en bruggen slaan tussen verschillende culturen."


JPEG - 31.4 kB
In Goma, North Kivu, 2012

Samen met de broeders, gaat broeder Alois door met de ’pelgrimage van vertrouwen’, 30 jaar geleden gestart door broeder Roger. Deze pelgrimage houdt in het bijzonder een jaarlijks Europese ontmoeting in. De ontmoeting heeft plaats in een grote stad op dit continent, er zijn ook afwisselend jongerenontmoetingen in Azië, Afrika en Latijns Amerika: "Door de pelgrimage van vertrouwen, die jongeren uit vele landen samenbrengt, voort te zetten, begrijpen wij steeds diepen deze werkelijkheid: alle mensen vormen een familie en God woont in ieder mens, zonder uitzondering."

Om jongeren te helpen beter het geloof te begrijpen heeft hij de boeken "Durven geloven" en "Pelgrims van vertrouwen" uit gebracht. In het eerste boek probeert hij het essentiële van het geloof uit te leggen door de feesten van het kerkelijk jaar te behandelen. Het tweede boek bevat onder andere de verschillende jaarbrieven die hij sinds 2006 aan de jongeren heeft geschreven. "Als veel jongeren die beter zouden begrijpen: het geloof is niet ten eerste een samenvoeging van waarheden, maar een persoonlijke relatie met God. Het hart van ons geloof is de Opgestane, aanwezig tussen ons, die een liefdes- en vertrouwensband heeft met ieder mens."


JPEG - 16.9 kB
With Pope Francis

Samen met andere broeders, bezoek broeder Alois geregeld verantwoordelijken van ander kerken: paus Benedictus XVI heeft hem ieder jaar ontmoet, broeder Alois heeft verschillende malen de orthodoxe patriarchen Bartholomeus van Constantinopel en Kirill van Moskou, hij bezocht de Wereldraad van Kerken en de Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury

JPEG - 18.6 kB
In Constantinopel, met patriarch Bartolomeüs I

"Door deze bezoeken zou ik willen laten zien dat ik samen met mijn broeders, dat wij met heel ons hart naar eenheid tussen christenen zoeken. In Taizé willen wij bijdragen aan een grotere zichtbaarheid van een eenheid die in Christus al bestaat tussen allen gedoopten."

JPEG - 20.8 kB
Patriarch Kirill and brother Alois, Easter 2011

JPEG - 27.5 kB
Archbishop Justin Welby and brother Alois, 22 March 2013
©Picture Partnership/Lambeth Palace

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article2751.html - 29 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France