Velikonoce 2020

Kristus vstal z mrtvých! –⁠ Vpravdě vstal z mrtvých!

Velikonoční ranní modlitba z Taizé


Velikonoční poselství

Velikonoční poselství bratra Aloise najdete na této stránce.


Modlitba bratra Aloise

Bože lásky, shlédni na svou rodinu. Přijď na pomoc lidstvu, zasaženému tak velkým utrpením. Potěš plačící a pomáhej těm, kdo odvážně odpovídají na výzvu solidarity. Kristovým vzkříšením pro nás otvíráš neznámý horizont, kde vychází nové světlo. A tak můžeme jako ve velikonočním ránu znovu najít naději a říkat svým životem: „Kristus vstal z mrtvých! –⁠ Ano, vpravdě vstal z mrtvých!“


Nahrávka virtuálního sboru: In resurrectione tua

Na YouTube [http://www.youtube.com/user/taize] a na facebookové stránce komunity [http://www.facebook.com/taize] najdete video s nahrávkou. Padesát mladých lidí z celého světa, zpěváků i hudebníků, nahrálo, každý u sebe doma, píseň In resurrectione tua.


 [1]

[1Photo: Cédric Nisi

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article27834.html - 22 January 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France