Velykos 2020

Kristus prisikėlė! – Jis tikrai prisikėlė!

Velykų ryto pamaldos tiesiogiai iš Taizé


Velykinis apmąstymas

Kreipimosi tekstą, kurį brolis Alois paruošė Velykų rytui rasite šiame svetainės puslapyje.


Brolio Alois malda

Meilės Dieve, pažvelk į savo šeimą. Padėk žmonijai, patiriančiai tiek daug kančių. Paguosk verkiančius, palaikyk drąsiai priimančius solidarumo iššūkį. Kristaus prisikėlimu tu atveri mums dar nežinomą horizontą, kuriame pasirodo nauja šviesa. Todėl, kaip Velykų rytą, galime vėl atrasti viltį ir pasakyti savo gyvenimu: „Kristus prisikėlė!“ – „Taip, jis tikrai prisikėlė!“


Virtualus choras gieda „In resurrectione tua“

Vaizdo įrašas „YouTube“ platformoje [https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8] ir Taizé „Facebook“ [https://www.facebook.com/taize/videos/151612759599497/?v=151612759599497] puslapyje: 50 jaunų choristų ir muzikantų iš viso pasaulio, būdami namuose, gieda giesmę „In resurrectione tua“.


 [1]

[1Nuotrauka: Cédric Nisi

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article27855.html - 26 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France