Недеља размишљања за младе од 18-35 година

Недеља размишљања за младе од 18-35 година предвиђа се у данима од 20. до 27. августа 2023.

Ова недеља размишљања отворена је младима од 18 до 35 година, студентима, професионалцима, волонтерима или младима који траже посао.

Због овог специфичног програма, молимо средњошколце,
одрасле преко 35 година и породице да бирају другу недељу
за долазак у Тезе.

Током ове недеље, они који желе могу да учествују у посебном програму о очувању биодиверзитета.

Програм радионица од 2021. године

на енглеском и француском:

PDF - 104 ko

Printed from: https://www.taize.fr/sr_article27880.html - 1 April 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France