Phục sinh 2020

Năm mươi năm của tin vui

Trong hoàn cảnh rất đặc biệt mà thế giới đang trải qua tại thời điểm này, chúng tôi nhớ tới ngày lễ Phục sinh năm 1970 tại Taizé, "một tin vui" đã được công bố. Đó là giai đoạn đầu tiên trong việc chuẩn bị "Công đồng Giới trẻ", được tổ chức vào năm 1974 sau này.

Hai tuần trước lễ Phục sinh, khoảng hai mươi thanh niên từ mọi châu lục đã tụ họp cùng với Thầy Roger để làm ra bản tuyên bố này. Nó đã được loan báo trong buổi chiều Chúa nhật Phục sinh tại Nhà thờ Hòa giải. Sau đây bản văn:

Chúa Kitô Phục sinh đến để mang lại một bữa tiệc cho cuộc sống trong phần sâu thẳm của mỗi người. Chúa Kitô đang chuẩn bị cho chúng ta một mùa xuân của Giáo hội - một Giáo hội bị tước đi mọi quyền lực, sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người, một nơi cộng đồng hữu hình cho toàn nhân loại. Chúa Kitô sẽ cho chúng ta đủ trí tưởng tượng và can đảm để mở ra một con đường hòa giải và đang chuẩn bị chúng ta để trao đi cuộc sống của mình để mọi người không còn là nạn nhân của con người.

Những câu ngắn gọn trên đây, đã được lần lượt khám phá từng câu, làm nền tảng cho cầu nguyện, suy tư và cam kết cho những người trẻ trong thời gian chuẩn bị cho Công đồng Giới trẻ, từ 1970 đến 1974.


Công đồng Giới trẻ. Thầy Roger với Giuseppe Roncalli, anh của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
(Hình ảnh: bảo lưu mọi quyền)

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article27918.html - 28 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France