Asmens apsauga Taizé kaimelyje

Mūsų politika

Įsipareigojame:
- palaikyti saugią ir patikimą aplinką;
- siekti saugesnio komplektavimo ir asistavimo visiems, kurie yra atsakingi už Taizé susitikimus;
- nedelsiant reaguoti į visus klausimus ir įtarimus susijusius su asmens apsauga;
- vykdyti visas teisines prievoles, o tuo pačiu parodyti sielovadinį susirūpinimą prievartos ir agresijos aukoms bei visiems kitiems su tuo susijusiems paveiktiems asmenims;
- parodyti sielovadinį susirūpinimą asmenims, įtariamiems piktnaudžiavimu ar prievarta;
- reaguoti į tuos, kurie gali sukelti pavojų kitiems asmenims.

Taizé:
- darome viską, kad išlaikytume saugią ir rūpestingą aplinką visiems;
- turime specialią asmens apsaugai skirtą komandą [1] sudarytą iš įvairių Taizé esančių bendruomenių atstovų ir žmonių už bendruomenės ribų;
- skirsime didesnį dėmesį komplektuodami, apmokydami ir asistuodami susitikimų organizavime dalyvaujantiems žmonėms, kad nepaisant jų atsakomybės lygio, jie būtų patikimi ir turintys reikiamų įgūdžių atpažinti ir reaguoti į prievartą;
- pasirūpinsime, kad organizatoriai būtų apdrausti atitinkamu civilinės atsakomybės draudimu;
- įvairiose Taizé vietose paskelbsime kontaktą, kuriuo būtų galima susisiekti iškilus su prievarta ir išnaudojimu susijusiems klausimams ar problemoms;
- įsiklausome ir rimtai žiūrime į visus, pranešusius apie piktnaudžiavimą ar prievartą;
- kartu su grupių vadovais, tėvais, teisėtais globėjais ir atitinkamomis civilinėmis institucijomis reaguosime į visus pranešimus ar susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su asmens apsauga, atitinkamai imdamiesi vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų apsaugos priemonių;
- ypatingą dėmesį skirsime palaikyti ryšį išreiškusioms, išnaudojimą ir prievartą patyrusioms, aukoms, neatsižvelgiant į prievartos pobūdį, įvykio vietą ir laiką;
- rūpestingai ir budriai stebėsime kiekvieną bendruomenės narį, savanorį ar kitą asmenį dalyvaujantį organizuojant susitikimus, kuris galėtų kelti pavojų vaikams ar suaugusiems, laikydamiesi konfidencialumo ir visų šalių saugumo reikalavimų;
- užtikrinsime, kad būtų parengta ir kiekvienų metų vasario mėnesį peržiūrėta asmens apsaugos politika, tvarka, veiksmai ir rizikų vertinimas;
- reguliariai tikrinsime kaip laikomasi asmens apsaugos politikos, tvarkos ir veiksmų įgyvendinimo;
- reguliariai peržiūrėsime visus su susitikimais susijusius sveikatos ir saugumo klausimus.

[1Ši komanda susideda iš dviejų Taizé brolių, vienos šv. Andriejaus bendruomenės sesers ir atsargos teisininko. Dėl sielovadinių priežasčių jų vardai čia neskelbiami, tačiau esant reikalui galite pasiteirauti el. paštu protection taize.fr

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article28058.html - 30 May 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France