Asmens apsauga Taizé kaimelyje

Veiksmai

Šiame straipsnyje sužinosite apie veiksmus, kurių reikia imtis norint pranešti apie Taizé susitikimuose dalyvaujančių žmonių saugą.

Bendroji pranešimų teikimo seka

Visi atvykę dalyviai perskaito šią pastraipą:

Daugeliui žmonių Taizé yra pasitikėjimo vieta. Kad visi būtų saugūs, yra kiekvieno pareiga.

Į bet kokią seksualinę prievartą ar smurtą žiūrime labai rimtai. Jei sužinojote apie tokio pobūdžio įvykį ar pastebėjote įtartiną elgesį, nedelsdami apie tai praneškite už žmonių saugumą Taizé kaimelyje atsakingam broliui.

Su šiuo broliu galite susisiekti La Moradoje arba paskambinę telefonu +33 3 85 50 30 22.

Taip pat galite pranešti ir kitam asmeniui, kuriuo pasitikite: savo grupės vadovui, vienai iš seserų esančių El Abiodh ar pirmosios pagalbos punkte (visą parą).

Apie bet kokį seną ar naują įvykį galite pranešti el. paštu protection taize.fr. Taip pat galite kreiptis į savo šalies pagalbos jaunimo liniją tel. +370 800 28888.

Ką turėčiau daryti, jei kažkas atsitiko?

Atminkite, kad normalu bet kam jaustis nervingai ar nemaloniai, kai reikia spręsti seksualinės prievartos, išnaudojimo ar kitokio įtartino elgesio atvejus. Pranešdami mums apie situaciją ar žmones dėl kurių nerimaujate, padarote pirmą žingsnį siekiant juos apsaugoti.

Nesvarbu, ar norite apie kažką pranešti, ar nežinote, ką daryti, atlikdami aukščiau aprašytą veiksmą, jūs susitiksite su žmonėmis, kurie išklausys, patars bei palaikys, o jei kažkas įvyko ar kažkam iškilo pavojus, galės imtis tolimesnių veiksmų.

1. Jei tiesiogiai ar netiesiogiai sužinojote apie bet kokį seksualinės prievartos, išnaudojimo ar asmens neliečiamybės pažeidimo atvejį, prašome laikytis aukščiau aprašytų veiksmų sekos.

2. Į procesą įtraukite atitinkamus asmenis: nukentėjusio asmens grupės vadovą (jei tai esate ne jūs) ir liudytojus, galinčius suteikti svarbios informacijos.

3. Už žmonių saugumą atsakingas brolis turi visų grupių vadovų sąrašą ir prireikus gali susisiekti su atitinkamo asmens vadovu.

4. Įtariamo kaltininko atžvilgiu nesiimkite jokių veiksmų tol, kol neatlikote aukščiau nurodytų veiksmų. Sprendimai bus priimami kartu La Moradoje, pasikonsultavus su atitinkamu asmeniu, o prireikus ir su nukentėjusio asmens teisėtais atstovais.

5. Užsirašykite viską, kas galėtų padėti nustatyti įtariamą kaltininką: jo miestą, kambario numerį, transporto priemonės valstybinį numerį ir pan.

6. Ši procedūra taip pat taikoma pranešimams apie narkotikų vartojimą ir girtuokliavimą.

7. Jei apie bet kokį įvykį sužinojote grįžę iš Taizé, praneškite mums el. pašto adresu protection taize.fr. Taip pat galite kreiptis į savo šalies pagalbos jaunimo liniją tel. +370 800 28888 arba į asmenis atsakingus už asmens apsaugą jūsų bažnyčioje.

Patarimai kaip išklausyti apie pranešamą įvykį

- Rimtai žiūrėkite į tai, ką sako žmogus. Jokia seksualinė prievarta, fizinis smurtas, asmens neliečiamybės pažeidimas ar nederamas elgesys negali būti laikomas nereikšmingu.
- Atidžiai klausykite to, kuo dalijasi atitinkamas asmuo.
- Nuraminkite kalbėjusįjį, kad jis buvo teisus pasipasakodamas apie įvykį, o ne apie jį nutylėdamas.
- Padrąsinkite atitinkamą asmenį, kad jis eitų kartu su jumis ir atliktų aukščiau nurodytus veiksmus.

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article28062.html - 21 January 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France