Ochrana osob v Taizé

Bezpečnostní opatření

• Jako součást celostátních bezpečnostních opatření pro místa velkých shromáždění mohou být v Taizé přítomni policisté nebo vojáci.

• Jeden z bratrů je pravidelně ve spojení s místními bezpečnostními složkami.

• Všechna zavazadla by měla být označena jménem a nikdy by neměla být ponechána bez dozoru na veřejných prostranstvích.

• Účastníci setkání nesmí do kostela nosit batohy ani jiná zavazadla. Tým mladých lidí dohlíží u dveří na dodržování těchto pokynů.

• Účastníci by neměli chodit sami po opuštěných cestách mimo Taizé.

• Po celém areálu jsou rozvěšeny cedule s pokyny, jak se chovat v případě
- teroristického útoku;
- požáru;
- narušení bezpečnosti.

• Vedoucí skupin jsou zodpovědní za pořádek ve své skupině a za dodržování instrukcí ohledně bezpečnosti, které dostanou před příjezdem a při příjmu.

• K dispozici je místo, kde je možné nechat si uschovat cennosti.

• Cenné předměty (peníze, pas), fotoaparáty, mobilní telefony ani další elektronické přístroje se nesmí nechávat v pokojích, stanech nebo autech bez dozoru, obzvlášť při nabíjení.

• Během dne dohlíží tým dobrovolníků ve spolupráci s bratry na pořádek po celém areálu. Tito dobrovolníci jsou ke své práci předem vyškoleni.

• Po večerní modlitbě dohlíží tým dobrovolníků ve spolupráci s bratry na dodržování ticha a klidu v místech, kde jsou ubytováni účastníci setkání. Tito dobrovolníci jsou předem vyškoleni ke své práci.

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article28067.html - 3 December 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France