Ochrana osob v Taizé

Pokyny

V tomto článku najdete pokyny, jak postupovat, pokud by bylo nutné nahlásit bezpečnostní incident, který se týká někoho, kdo se účastní setkání v Taizé.

Obecný postup hlášení

Všichni účastníci si na příjmu přečtou tento odstavec:

Taizé je pro mnoho lidi místem důvěry. Chránit ostatní je zodpovědností každého z nás.

Jakékoli sexuální zneužívání i další formy násilí bereme velmi vážně. Pokud se dozvíte o takovém počínání nebo uvidíte jakékoli znepokojivé chování, běžte prosím ihned do La Morady a kontaktujte osobu zodpovědnou za bezpečnost v Taizé („person responsible for safeguarding questions“).

Tuto osobu můžete kontaktovat v La Moradě nebo telefonicky na čísle +33 385 503 022.

Můžete si také promluvit s jinou osobou, které důvěřujete: s vedoucí/m skupiny, sestrou v El Abiodhu nebo s osobou zodpovědnou za první pomoc (first aid point).

Ať už se v minulosti nebo současnosti stalo cokoli, je možné o tom napsat na e-mail:taize.safeguarding protonmail.com. Můžete také zavolat na některou linku pomoci v České republice.

Co mám dělat, pokud se něco stane?

Promluvit o jakémkoli zneužití nebo podezřelém chování s sebou přirozeně nese pocity nejistoty a nervozity. To, že se nám se svými pochybnostmi svěříte, může být první krok k tomu, aby se obětem zneužívání dostalo pomoci.

Pokud chcete něco nahlásit nebo si nejste jisti, co přesně máte dělat, postupujte podle výše uvedených pokynů. Dostanete se tak k lidem, kteří vás vyslechnou, nabídnou radu či podporu, a v případě, že se něco stalo nebo je někdo v nebezpečí, mohou podniknout další kroky.

1. Pokud zaznamenáte, přímo či nepřímo, sexuální zneužití nebo jiné násilí či útok na integritu jakékoliv osoby, prosíme, abyste postupovali tak, jak je uvedeno výše.

2. Přizvěte k celému procesu osobu, které se to týká, vedoucí/ho její skupiny a všechny další svědky, kteří by mohli poskytnout relevantní informace.

3. Bratr zodpovědný za bezpečnost má seznam vedoucích skupin a může je kontaktovat, pokud to bude nutné.

4. Proti domnělému pachateli nepodnikejte žádné kroky, předtím než začnete postupovat podle výše zmíněných doporučení. Rozhodnutí, jak dále postupovat, se učiní za přítomnosti dotyčné osoby a případně jejího zákonného zástupce v La Moradě.

5. Zaznamenejte si prosím všechny znaky a informace, podle kterých by bylo možné identifikovat domnělého pachatele, např. město, ze kterého pochází, číslo pokoje, ve kterém spí, poznávací značku vozidla atd.

6. To platí také v případě, že chcete nahlásit užívání drog nebo nepřiměřenou konzumaci alkoholu.

7. Pokud se zpětně dozvíte o nějakém incidentu, který se odehrál během vašeho pobytu v Taizé a který je nutné nahlásit, kontaktujte nás prosím na e-mailu taize.safeguarding protonmail.com. Můžete také zavolat na některou linku pomoci z České republiky, například Linku bezpečí 116 111.

Doporučení jak naslouchat někomu, kdo zažil událost, kterou je potřeba nahlásit

- Berte vážně to, co slyšíte. Jakýkoli útok sexuální povahy, fyzické násilí, narušení integrity osoby ani jiné nevhodné projevy nejsou nikdy bezvýznamné.
- Pozorně naslouchejte tomu, co vám dotyčná osoba sděluje.
- Ujistěte tuto osobu, že je správné promluvit a nenechávat si to pro sebe.
- Povzbuďte tuto osobu, aby šla s vámi do La Morady a společně postupovala tak, jak je uvedeno výše.

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article28068.html - 22 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France