Wznowienie spotkań w Taizé

Od początku czerwca przyjmowanie pielgrzymów w Taizé jest znów możliwe, zgodnie z wytycznymi określonymi przez rząd francuski.

Proponowany program obejmuje typowe elementy, dostosowane jednak do ograniczeń związanch z wymogami sanitarnymi. W niektórych tygodniach harmonogram dnia może ulec niewielkim zmianom.

Każdy, przyjeżdżający do Taizé, jeszcze przed przyjazdem musi dobrowolnie wyrazić zgodę na przestrzeganie wytycznych dotyczących minimalnej odległości w kontaktach z innymi osobami, a także zastosowanie się do innych wymogów sanitarnych wymienionych na tej stronie lub już na miejscu. Między innymi wymaga się od wszystkich:
– bezwzględnego stosowania metod zapobiegania zarażeniu;
– zachowywania w każdej sytuacji odległości przynajmniej 1 metra od innych osób;
– przywiezienia ze sobą wystarczającej ilości masek ochronnych zakrywających usta oraz nos (przynajmniej jednej na każdy dzień) i noszenie ich wewnątrz wszystkich pomieszczeń, z wyjątkiem miejsc zakwaterowania.

Liczymy na wsparcie każdego uczestnika, w przestrzeganiu i egzekwowaniu tych zasad.

Zachęcamy do przywiezienia własnego namiotu.

W przypadku krajów UE oficjalna strona [https://reopen.europa.eu/fr/map/FRA]] podaje aktualne informacjeo ponownym otwarciu granic.

Aby zapisać się na spotkania, prosimy wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się na tej stronie [http://www.taize.fr/pl_article5679.html].

Jeśli masz od 18 do 28 lat i chciałbyś/chciałabyś zostać w Taizé na kilka tygodni, zapoznaj się z informacjami o wolontariacie.

Ponieważ nie było możliwe przyjęcie pielgrzymów w kwietniu i maju, osoby w wieku powyżej 30 lat mogą w tym roku przyjeżdżać w okresie podanym na tej stronie [http://www.taize.fr/pl_article14548.html], a także od 1 listopada do 27 grudnia.

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article28198.html - 8 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France