Lato 2020 | Wymogi sanitarne

Aby zagwarantować maksymalną ochronę wszystkim uczestnikom spotkań w Taizé, bardzo ważne jest, aby wszyscy ściśle przestrzegali metod zapobiegania zarażeniu. W ten sposób wyrazimy naszą troskę o inne osoby, szczególnie te, które są najbardziej narażone.

W szczególności wszyscy proszeni są o:
– jak najczęstsze i dokładne mycie rąk;
– zakrywanie ust i nosa zgięciem łokcia podaczas kaszlu lub kichania;
– używanie wyłącznie jednorazowych chusteczek do nosa;
– bezwzględne zachowywanie odległości przynajmniej jednego metra od innych osób;
– unikanie obejmowania, przytulania i uścisków dłoni;
– noszenie maski ochronnej (zakrwającej usta i nos) wewnątrz wszystkich pomieszczeń (z wyjątkiem pokoi, w których zakwaterowane będą osoby, które razem podróżowały);
– stosowanie się do oznaczeń znajdujących się na podłodze w kościele oraz w innych miejscach spotkań.

Jeśli w trakcie pobytu będziesz miał(a) pytania lub zauważysz niepokojące objawy, prosimy o jak najszybsze udanie się do punktu pierwszej pomocy znajdującego się w budynku El Abiodh.

Zastosowanie się wszystkich uczestników do wyżej wymienionych wymogów sanitarnych jest warunkiem tego, aby tego lata w Taizé możliwe było przyjęcie pielgrzymów.


Plakat przypominający o metodach zapobiegania zarażeniu

PDF - 144.1 kb
Poster

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article28199.html - 12 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France