Veiligheid en bescherming in Taizé

Taizé is voor veel mensen een plek van vertrouwen. De broeders van de gemeenschap, de zusters van St. Andreas, de Ursulinen zusters, de Oblate zusters van St. Francis van Sales, de vrijwilligers [1] en allen die betrokken zijn bij de organisatie van de ontmoetingen [2] zijn toegewijd aan het veiliger maken van Taizé voor iedere bezoeker, in het bijzonder diegenen die jonger dan 18 jaar zijn [3], jongeren [4] en kwetsbare volwassenen [5].

Tegelijkertijd is het belangrijk dat iedereen waakzaam is, zodat Taizé voor een ieder een veilige plek kan blijven.

In deze rubriek vind je informatie over de veiligheid en bescherming van personen in Taizé. Dit betreft
- ons beleid
- praktische maatregelen
- procedures
en verdere informatie wat betreft
- gezondheidskwesties
- veiligheidskwesties

We nemen elke vorm van seksueel misbruik of geweld zeer ernstig op. Als je iets ziet wat daaronder valt of erover hoort, volg dan de vastgestelde procedures of bel +33 7 49 04 75 85 (dag en nacht). Als er iets gebeurd is, recentelijk of langer geleden, kun je dit ook melden via taize.safeguarding protonmail.com. Of je kunt een nationale hulplijn in jouw land bellen, bijvoorbeeld de Luisterlijn (088 0767000) of Verbreek de Stilte (0900-9999 001) in Nederland, of Tele-Onthaal (106) in België.

[1jongeren tussen de 18 en 29 jaar die in Taizé vier of meer weken verblijven en helpen met de praktische organisatie van de ontvangst in Taizé. Jonge vrouwelijke vrijwilligers worden individueel begeleid door een Ursulinen zuster of een zuster van St. Andreas. Jonge mannelijke vrijwilligers worden individueel begeleid door een broeder van Taizé.

[2waaronder werknemers en leden van andere religieuze gemeenschappen en vrijwilligers die gevraagd zijn te helpen in de ontmoetingen

[3alle minderjarigen tot 18 jaar, waarbij kinderen onder de 15 over het algemeen samen met hun ouders/verzorgers dienen te komen als zij in Taizé willen zijn. Minderjarigen tussen 15 en 18 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van hun wettelijk vertegenwoordiger (je kunt het volgende formulier gebruiken [http://www.taize.fr/IMG/zip/parental_agreement.zip]), waarbij een persoon bij naam genoemd wordt die in Taizé voor hen verantwoordelijk is, eveneens voor medische kwesties.

[4in deze context refereert dit aan jongvolwassenen tussen de 18 en 29 jaar, die deelnemen aan de jongerenontmoetingen in Taizé.

[5ieder persoon boven de 18 jaar die in een kwetsbare staat verkeert. Dit kan om psychologische, lichamelijke, morele of sociale kwetsbaarheid gaan. Wij onderkennen dat mensen ook tijdens hun verblijf in Taizé in of uit een kwetsbare staat kunnen komen.

Sinds juni 2019 is de gemeenschap van Taizé op een weg van waarheidsvinding in relatie tot beschuldigingen van misbruik gepleegd door broeders. Om het statement van broeder Alois van 4 juni 2019 te lezen, evenals daaropvolgende berichten, klik hier.

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article28289.html - 30 November 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France