Đường bộ đi từ phía Đông

Lấy chỉ dẫn đường đi với bản đồ của google [https://maps.google.com/maps?saddr=A40&daddr=Taiz%C3%A9&ie=UTF8&ll=46.349771,4.88205&spn=0.578231,0.991516&sll=46.346928,4.904022&sspn=0.578261,1.51474&geocode=FVwgwgIdgjZMAA%3BFWC8xQIduV1HACl3BWYvkwnzRzGw1A6zNM4JBA&mra=dme&mrsp=0&sz=10&t=m&z=10&hl=vi]

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article28316.html - 26 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France